Объявления сайта

Picture of Moodle Администратор
ПӘНДЕР ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН 2022-2023
by Moodle Администратор - Tuesday, 2 March 2021, 11:06 AM
 

Құрметті білім алушылар!

Білім беру бағдарламаларыңыздың таңдау компонентіне кіретін пәндерді оқу үшін, белгіленген кредиттер аясында, элективті пәндерге тіркеліп, жазылу процедурасынан өтулеріңіз керек.

Элективті пәндерге жазылу онлайн режимде ЖОО-ның "Platonus" ақпараттық жүйесінде ...

Read the rest of this topic
(277 words)
 
Picture of Администратор Пользователь
Proctoring OES. Связь с техподдержкой Академии Bolashaq
by Администратор Пользователь - Thursday, 25 March 2021, 9:35 AM
 

В случае возникновения технических неполадок при попытке сдать экзамен через систему Прокторинг, необходимо обращаться в Skype по следующим ссылкам:

Часы работы тех-поддержки с 14:00 до 17:00 по будням

Для помощи на казахском языке:

https://join.skype.com/invite/KP782SQEAVhx 

Для помощи ...

Read the rest of this topic
(81 words)