Объявления сайта

ПӘНДЕР ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН 2023-2024

 
Picture of Moodle Администратор
ПӘНДЕР ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН 2023-2024
by Moodle Администратор - Tuesday, 2 March 2021, 10:06 AM
 

Құрметті білім алушылар!

Білім беру бағдарламаларыңыздың таңдау компонентіне кіретін пәндерді оқу үшін, белгіленген кредиттер аясында, элективті пәндерге тіркеліп, жазылу процедурасынан өтулеріңіз керек.

Элективті пәндерге жазылу онлайн режимде ЖОО-ның "Platonus" ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады.

Элективті пәндерді таңдау белгіленген мерзім аралығында (2023 жылдың 27 ақпан мен 13-наурыз аралығы) өтеді.

Сіздер ол үшін:

- "Bolashaq" академиясының сайтындағы элективті пәндер каталогымен;

- нұсқаулықтармен;

- Moodle порталындағы элективті пәндер курсының таныстырылмдарымен (презентацияларымен) танысуларыңызды сұраймыз.

Таңдалған элективті пәндер жеке жоспарыңызда көрініс табатын болады.

Сіздердің өтінімдеріңіз таңдау рәсімі аяқталғаннан кейін бір апта ішінде қаралады. Барлық курстың білім алушыларының өтінімдері негізінде оқу тілі мен таңдалған элективті пәннің тиімділігі ескеріле отырып, оқу топтары құралатынын естеріңізге саламыз.

Офлайн режимде оқитын бірінші курс студенттері үшін пәндерді таңдау қосымша уақытта аудиторияларда да жүзеге асырылады.

 Әкімшілік


Уважаемые обучающиеся!

Для изучения дисциплин, входящих в компонент по выбору вашей

образовательной программы, Вам необходимо пройти процедуру записи на

элективные дисциплины в рамках установленных кредитов. Запись на элективные дисциплины осуществляется в режиме онлайн в ИС ВУЗ «Platonus».

Выбор элективных дисциплин пройдет в установленные сроки (с 27.02. по 13.03. 2023г.).

Для успешной записи на элективные дисциплины просим ознакомиться:

- с каталогом элективных дисциплин на сайте Академии «Bolashaq»;

- c инструкциями ;

- презентациями на портале Moodle в Курсe элективных дисциплин.

Выбранные вами элективные дисциплины отразятся в ваших индивидуальных планах.

Ваши заявки будут рассматриваться в течение недели после завершения процедуры выбора. На основании заявок обучающихся всего курса будут сформированы группы с учетом языка обучения, рентабельности выбранной элективной дисциплины.

Для первого курса, которые занимаются офлайн выбор дисциплин будет также осуществляться в дополнительное время в аудиториях.