Course categoriesОбъявления сайта

Picture of Moodle Администратор
ПӘНДЕР ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ / ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН 2021-2022
by Moodle Администратор - Tuesday, 2 March 2021, 11:06 AM
 

Құрметті білім алушылар!

Білім беру бағдарламаларыңыздың таңдау компонентіне кіретін пәндерді оқу үшін, белгіленген кредиттер аясында, элективті пәндерге тіркеліп, жазылу процедурасынан өтулеріңіз керек.

Элективті пәндерге жазылу онлайн режимде ЖОО-ның "Platonus" ақпараттық жүйесінде ...

Read the rest of this topic
(247 words)
 
Picture of Администратор Пользователь
Инструкция для студента по пользованию системы прокторинга OES
by Администратор Пользователь - Monday, 14 December 2020, 4:55 PM
 
Picture of Администратор Пользователь
Расписание экзаменов
by Администратор Пользователь - Saturday, 12 December 2020, 11:49 AM